Seth Erlandsson Introduktion

Seth Erlandsson är bibelforskare och docent i Gamla Testamentets exegetik och en av Svenska Folkbibelns huvudöversättare.

Han disputerade i exegetik 1970 på en avhandling om profeten Jesaja och har varit docent i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

Erlandsson har arbetat vid bibelforskningsinstitutet Stiftelsen Biblicum och var som översättare en av nyckelpersonerna bakom Svenska Folkbibelns tillkomst. Han är (2018) ledamot i styrelsen för stiftelsen Biblicum och har även varit styrelseledamot i Lutherska bekännelsekyrkan.

 

Klicka här för att lyssna på undervisning av Seth Erlandsson

Biblicum

Biblicum webbutik

LBK Lutherska Bekännelsekyrkan